Antalisawards | Regulament
Przedstawiamy regulamin konkursu Antalis Design Awards 2017. Poznaj warunki jakie musisz spełnić by wziąć udział. Zgłoś swój projekt i wygraj.
15193
page-template-default,page,page-id-15193,qode-quick-links-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Regulament

Regulamentul concursului Wall of Fame, Antalis Design Awards 2018

 

descarcă 

 

           Articolul 1. Organizatorul concursului

1.1 Societatea Antalis S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, str. Matei Basarab nr. 20A, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/4358/1998 având cod unic de identificare 10519723, denumită în continuare “Organizatorul”, organizează în perioada 01 septembrie 2018 – 30 noiembrie 2018 concursul intitulat “Wall of Fame, ANTALIS AWARDS 2018”

1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba/modifica formatul și/sau conceptul concursului ori de câte ori consideră necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunțând însă publicul/participanții în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace de înformare.

1.3.Prezentul concept și format al concursului reprezîntă obiect al dreptului de autor al Organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privînd drepturile de autor și drepturile conexe.

1.4. Organizatorul este operator de date cu caracter personal.

1.5. Conform cerinţelor Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) Organizatorul are obligația de a administra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanții la competitieFurnizarea următoarelor date este necesară în scopul desfășurării concursului și pentru a procesa înregistrarea participanților (nume, prenume, denumire, CNP, CUI, date C.I., adresă, sediu, nr. telefon, adresă e-mail).

1.6. Furnizarea acestor date reprezintă o cerință necesară pentru desfășurarea concursului.

1.7. Datele personale ale Participanților vor fi stocate pană la momentul încheierii concursului.

 1. Articolul 2.  Organizarea si mecanismul concursului

  2.1. Concursul intitulat “Antalis Awards 2018” se desfășoară în perioada 01 septembrie 2018-30 noiembrie 2018 prin intermediul website-ului www.antalisawards.ro.

  2.2. Termenul limită pentru înscrierea la concurs este 30.11.2018 ora 23.59.59 Înscrierile transmise cu depășirea termenului limită nu pot participa la concurs și nu vor fi luate în considerare.

  2.3. Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate  trebuie:

  1. Să transmită la adresa de e-mail contact@antalisawards.ro în format JPEG și TIFF propunerile de proiect – simularea 2D sau 3D insotite de grafica pentru fisierele de print si sa inregistreze proiectul pe site-ul competitiei.
  2. Vor fi luate în considerare propunerile de proiect care respecta cerintele din anexa 2, din regulament si care conțin maximum 5 imagini însoțite de un text cu o scurtă descriere a soluției ;
  3. Toate proiectele vor fi publicate pe site-ul antalisawards.ro si pe pagina de facebook a Antalis SA , in termen de 72 ore de la data primirii.

  2.5. Juriul se va reuni prin intermediul unei conferinte web pe data de 05.12.2018 pentru a desemna castigatorii premiilor I si II.

  2.6 Castigatorii vor fi anuntati in cadrul festivitatii de premiere ; data va fi comunicata ulterior inceperii concursului, fiecarui participant, prin intermediul mailului de inregistrare.

  2.7 Premiul de popularitate va fi oferit proiectului care va primi cele mai multe voturi (« like ») din partea publicului, in perioada 16.11.2018 – 01.12.2018.

   

  Articolul 3. Participantii la concurs. Conditii de participare.

  3.1 La concursul intitulat “Antalis Awards 2018” pot participa  persoanele fizice ( denumit în continuare “Participant”) cu domiciliul în România care au vârsta minimă de 16 ani la data înscrierii.

  3.2. Concursul se desfășoară pe teritoriul României.

  3.3. Pot participa la concurs doar acei candidați care prezintă proiectul de participare în conformitate cu regulile stabilite în Regulament.

  3.4 Competiția se adresează artiștilor, designerilor grafici, graficienilor, designerilor/arhitecților de interior, studenților și absolvenților ai Facultatii de arte din România.

  3.5. Sunt eligibile doar acele lucrări care nu au fost făcute publice  sub nicio formă și în niciun loc, inclusiv televiziune, presă, internet sau galerii. De asemenea, sunt eligibile doar acele proiecte care nu au fost depuse într-o altă competiție  sau prezentate la alte evenimente, spectacol.

  3.6. Participarea la concurs este gratuită și voluntară.

  3.7.Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, neconditionată și fără rezerve a prezentului Regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de către participanți.

  3.8. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate Organizatorului (de către oricare dîntre participanti) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplînirea vreunei formalități înaintea participanților.

  3.9 Participarea la concursul “Antalis Awards 2018” implică acceptarea neconditionată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia și câștigătorii să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către Organizator fără niciun fel de pretenții din partea participanților și câștigătorilor.

  3.10. Nu pot participa la concurs angajații și colaboratorii cu contract ai Organizatorului, rudele angajaților Organizatorului până la gradul 3, precum și angajații și rudele acestora până la gradul 3 aparținând terțelor societăți sau fundații implicate în promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “Antalis Awards 2018”.

  Articolul 4  Juriul

  4.1. Pentru o bună organizare și desfășurare a concursului și, în special, pentru a evalua  corectitudinea în numele organizatorului,

  Juriul este format din

  • Arkadiusz Chlopik, Polonia
  • Diana Chivu, Romania
  • Matius Ichim, Romania
  • Raluca Petisteanu, Romania

   

  4.2. Lucrările de concurs vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

  1. funcționalitate și utilitate;
  2. coerența mesajului cu tema concursului;
  3. inovație și ingeniozitate;
  4. estetica proiectului.

  4.4. Proiectele câștigătoare vor fi selectate în cadrul unei  conferinte web a tutoror membrilor Juriului în urma unei analize a fiecărui proiect.

  Articolul 5. Valoarea premiilor dîn concurs

  4.1 Premiile puse în joc sunt:

  – Premiul I – 1000 Euro;

  – Premiul II – 500 Euro;

  – Premiul de popularitate -500 Euro

  4.2 Juriul format din

  • Arkadiusz Chlopik, Polonia
  • Diana Chivu, Romania
  • Matius Ichim, Romania
  • Raluca Petisteanu, Romania

  desemnează câștigătorii premiilor I și II. Premiul de popularitate se acordă în urma votului public pe pagina de Facebook a Antalis S.A.

  4.3.Voturile sunt înregistrate până la data de 01 decembrie 2018 ora 23:59.

  4.4. Valoarea totală a premiilor acordate de către Organizator este de 2.000 de Euro.

  Articolul 5. Obiectul concursului

  Obiective și reguli ale concursului

  5.1. Scopul principal al proiectului este reprezentat de selecția celor mai bune proiecte din cele înscrise în concurs.

  5.2. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să transmită un proiect conform cerintelor din anexa 2 si sa il transmita conform articolului 2.3.

  5.3. Lucrările de concurs pot fi pregătite  folosind atât tehnici de fotografie cât și tehnici digitale.

  5.4. Proiectele din categoria DESIGN, trebuie să îndeplinească următoarea specificație tehnică:

  1. Format jpeg si tiff ;
  2. Dimensiune: 4000mm X 3000 mm;
  3. Rezoluție: 300 DPI;
  4. Culoare: CMYK;
  5. Capacitate fișier: maximum 10 MB.

  5.5. Organizatorul nu este responsabil pentru evenimente și activități asupra cărora acesta nu deține controlul (întârzieri în exploaterea rețelelor de internet etc)

  5.6. Participantul își asumă responsabilitatea deplină și exclusivă pentru cererile adresate Organizatorului/coordonatorului Concursului în legătură cu orice reclamație ce vizează proiectul participant.

  5.7. Participantul este deplin răspunzător cu privire la originalitatea proiectului înscris în concurs, acesta suportând orice cost de soluționare a diferendelor născute între participanți și terțe părți cu privire la încălcarea drepturilor terților asupra proiectelor înscrise și a oricăror drepturi în legătură cu aplicarea Concursului.

  5.8. Participatul răspunde în mod exclusiv pentru orice prejudiciu la care terțele părți au dreptul ca urmare a unei hotărâri judecătorești, arbitrale, tranzacție, mediere, inclusiv dobânzi, penalități și orice alte costuri sau despăgubiri, inclusiv cheltuieli de judecată, arbitraj sau decontare. În cazul în care oricare din sumele reprezentând prejudiciu au fost achitate de către Organizator/coordonator, acesta păstrează dreptul de regres împotriva participantului responsabil de cauzarea prejudiciului.

  5.9. Proiectele participante trebuie prezentate în concurs în format electronic, în conformitate cu specificațiile și regulile indicate în Regulamnet.

  5.10. Fiecare Participant poate depune un număr nelimitat de proiecte pentru a participa la concurs.

  5.11. Proiectele depuse nu vor fi returnate Participanților.

  5.12. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs Participantul ale cărui acțiuni sunt contrare legii, ordinii publice și bunelor moravuri respectiv proiectele participante care prezintă următoarele caracteristici:

  1. Au un conținut vulgar, ofensiv sau asimilat acestora;
  2. Încalcă normele legale și de conduit social;
  3. Încalcă drepturile unor terțe părți cu privire la dreptul de autor, dreptul la imagine sau orce alte drepturi personale ale terților;
  4. Sunt contrare prevederilor prezentului Regulament.

  Articolul 6. Taxe si impozite. Acordarea premiilor

  6.1.Câștigătorii premiilor vor fi contactați de către un reprezentant  ANTALIS S.A., în termen de maxim 20 de  zile lucratoare de la data câștigării concursului, pentru a primi toate detaliile necesare validării premiilor.

  6.2. Premiile acodate în cadrul prezentului concurs întitulat “Antalis Awards 2018” sunt purtătoare de impozite și taxe în conditiile stabilite de Codul fiscal al Romaniei sau în condițiile stabilite în Convențiile pentru evitarea dublei impuneri semnate între România și terțe state, în cazul câștigătorilor cetațeni beneficiari ai unei duble cetațenii, dintre care una este cetățenia română.

  6.3. Organizatorul concursului întitulat “Antalis Awards 2018”este obligat să retină la sursă și să vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al României și Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri mentionate la art. 6.2.

  6.4. Organizatorul este obligat să comunice în scris, fiecărui câștigator al concursului,dacă este cazul, odată cu înmanarea premiului, în mod explicit calculul impozitarii la care a fost supus premiul acordat, documentul de calcul fiind înmanat personal sau prin scrisoare recomandată câștigătorului.

  6.5. În cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obținute de către câștigătorii concursului intitulat “Antalis Awards 2018”, calculul și reținerea la sursă a acestora de către organizator urmează regimul procedural prevăzut de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală ale României.

  6.6. Câștigătorii premiilor vor semna în original un Proces Verbal de intrare în posesia premiului și vor completa CNP, precum si un numar de telefon în scopul declararii de către Organizator a premiului acordat în Declaratia 205 care se depune în anul urmator desfasurarii concursului.

  6.7. .Premiile în bani vor fi virate în contul transmis de către câștigător în termen de 30 de zile de la data comunicarii datelor personale și validării premiului.

   

  Articolul 7 Dreptul de contestatie

  7.1 Participanții înregistrați la concursul întitulat “Antalis Awards 2018” pot exercita un drept de contestație referitor la desemnarea câștigătorului, în termen de 24 ore, după desemnarea câștigătorului, prin înregistrarea contestației la adresa de mail pusă la dispoziție de către Organizator pentru concurs, respectiv contact@antalisawards.ro  împreună cu datele de contact (adresa, nume și prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente).

  7.2 Contestatia înregistrata în termenul prevazut la art. 7.1, se judecă de către o comisie desemnată de către Organizator, în termen de maximum 72 de ore de la înregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind publicat pe pagina web www.antalisawards.ro,  precum și transmis prin e-mail.

  7.3.În cazul în care rezultatul deliberarii este de natură să ducă la nevalidarea unui câștigător și să confere premiul altuia, acesta va fi contactat în urma deliberării.

  7.4 În cazul admiterii contestației, se invalidează câștigătorul și se continua concursul, din punctul în care acesta a fost întrerupt ca urmare a desemnarii câștigătorului invalidat.

  7.5. În cazul în care petentul nu este multumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare a contestației, acesta are posibilitatea să se adreseze instantelor judecătorești competente din România, respectiv de la sediul ANTALIS S.A.

  Articolul 8 Dispoziții finale

  8.1 Organizatorul poate întrerupe derularea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acestuia,în urmatoarele situatii:

  1. Organizatorul a fost sancționat pentru desfășurarea concursului sau i s-a interzis continuarea acestuia.
  2. Există indicii că desfășurarea concursului este sabotată.
  3. Intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfasurarea concursurilor de genul celui desfasurat de către Organizator sau care stabileste sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului sau deținătorii postului de radio care difuzeaza concursul.
  4. În caz de forta majora dovedita cu înscrisuri emise de către autoritățile competente teritorial pentru sediul social al Organizatorului.

  8.2 Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau defînitivă. Orice întrerupere a concursului va fi anunțată de Organizator, împreuna cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru concurs.

  8.3. Regulamentul de participare poate fi modificat de către Organizator pe parcursul derularii concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, în termen de maximum 24 ore de la producerea acestora, efectuata în aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul Regulament.

  8.4. Publicitatea prezentului Regulament se realizează pe pagina de internet www.antalis.ro , www.antalisawards.ro și prin punerea sa la dispozitia oricărei personae interesate la sediul Organizatorului

  8.5. Prin înscrierea la concursul “Antalis Awards 2018” participantii iși dau acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre în baza de date a Organizatorului. Acesta garantează confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor înscrisi la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizata, care în conformitate cu prevederile Regumanetul General pentru protecția datelor (GDPR)  are urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de ștergere, dreptul la restricționare a procesării, dreptul la portabilitatea datelor.

  8.6. Participantii înscrisi la concurs au dreptul de a obține din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune în orice moment, cu excepția cazului în care există dispozitii legale contrare.

  Participanții înscrisi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului ștergerea sau actualizarea datelor personale.

  8.7. Prin participarea la concursul intitulat “Antalis Awards 2018” concurenții înscrisi își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să fie folosite de organizator, în viitor, pentru a transmite prin poștă, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informații despre noi promoții ale organizatorului, mesaje publicitare și de marketing, fără alte obligații din partea acestuia.

   

  Data 31 august 2018                                                                                                  Organizator

  ANTALIS S.A.

  Anexa 1

   

 2. Anexa 2PROIECT DE IDEESe dorește amenajarea sălii de meeting Nod, cu suprafața de 30 mp, înălțimea de 4.00 m și dimensiuni în plan 6.60×4.60m. Alături de planul în format .pdf și .dwg, documentația tehnică cuprinde și fotografiile inițiale ale spațiului.Spațiul este utilizat pentru următoarele funcții ale sale:
  • Întâlniri, ședințe, prezentări
  • Cursuri de 10-15 persoane – teoretice sau practice
  • Joc/joacă, cum ar fi ping-pong, jocuri în VR etc

  Adiacent sălii, în fața intrării, se află spațiul principal de socializare și luat masa din incinta Nod makerspace. Astfel, în cadrul evenimentelor în interiorul comunității sau publice, spațiul sălii de meeting este folosit pentru diverse activități.

  Menționăm că spațiul sălii de întâlniri are nevoie de o reînnoire a imaginii și o îmbunătățire a modului de utilizare, ținând cont de următoarele:

  SITUAȚIE ACTUALĂ

  Imaginea actuală a sălii este întunecată și monotonă. Iluminatul este insuficient. Masa de întâlniri redă o atmosferă dorită, dar prezintă disfuncționalități ce țin de ergonomie sau de comfortul persoanelor care o folosesc.

  SITUAȚIE PROPUSĂ

  Se dorește o atmosferă relaxată, optimistă, luminoasă. Participanții sunt invitați să propună decorarea salii folosind cel putin 3 produse Coala din portofoliul Antalis (vezi anexa 3) , un nou tip de iluminat,  un mobilier adecvat unei săli de întâlniri. De asemenea, e nevoie de amplasarea echipamentului de protecție video într-o poziție fixă. Panourile fonoabsorbante pot fi păstrate sau nu. Imaginea sălii de întâlniri trebuie să țină cont de identitatea și valorile Nod makerspace.

  REALIZAREA PROIECTULUI

  Iluminatul, mobilierul și amenajarea vor fi realizate de atelierele Nod makerspace. Este recomandat ca designul obiectelor să țină cont de posibilitățile de producție prezente în incinta Nod. Pentru detalii și întrebări tehnice, participanții, pot scrie la contact@antalisawards.ro sau.

   

  Anexa 3

 3. Lista produselor Coala care pot fi folosite pentru participarea la proiect. Produsele sunt  disponibile si pe siteul competiti www.antalisawards.ro
  Denumire Specificatii tehnice Detalii
  Autocolante
  Coala DryErase Lam whiteboard 40 micr, 1,3 x 50m Folie pentru whiteboard
  Coala Steel Lam 80 micr, 1.3 x 25 m Folie laminare efecte speciale
  Coala Chalkboard tabla neagra 1 x 25 m Folie tabla neagra
  Coala Leather Lam 150 micr, 1.3 x 25m Folie laminare efecte speciale
  Coala Canvas Lam 150 micr, 1.3 x 25m Folie laminare efecte speciale
  Autocolant Coala Permanent  80micr
  Autocolant Coala Removable  80micr
  Folie Laminare Coala LFP Media 1D Lam
  Coala Cling Film 1x50m 150micr alb /transparent Folie electrostatica pentru suprafete netede (geam)
  Coala Ferro film PP 190micr 1.27x30m Folie cu fier pentru aplicat pe magneti maro
  Hartii
  Coala Ivory Mat 230 gr 0.914Mx30M Hartie foto
  Coala Paper Canvas 230 gr 1.27Mx30M Hartie cu efecte speciale
  Magneti
  Coala Magnetic PVC 1.27x30m Folie magnetica  printabila
  Tapet
  Coala WallDesign P Canvas Canvas 1372mm x 30m (suport hartie) Tapet suport hartie
  Coala WallDesign NW (tapet) Fine Sand 1372mm x 30m netesut Tapet suport netesut
  Coala WallDesign P (tapet) Smooth 1372mm x45.7m Prepasted Tapet suport netesut
  Textile
  Coala Textile Frontlit Soltex 230g Textil rezistent la apa si murdarie, rezistent la rupere, perfect pentru printuri cu efect de culoare natural
  Coala Backlit Textile 145g Textil translucent, permite iluminarea din spate (vezi casete luminoase)
  Coala Display Textile 145g Textil opac cu spate gri
  Coala Wallcover Textile 260g Tapet textil  cu adeziv repozitionabil
  Coala Textile Wallcover Diamond 300g Tapet textil  cu adeziv repozitionabil cu efect iridiscent
  Coala Textile Wall Deco 240g Tapet opac cu textura deosebita
  Coala Textile Sound Line 155g Textil cu proprietati fonoabsorbante, cu model in tesatura (sub forma de dungi)
  Coala Textile Sound Touch 250g Textil cu proprietati fonoabsorbante, cu aspect de tesatura de bumbac)
  Coala Textile Window Soft 145g Textil pentru suprafete vitrate
  Coala Textile Window Cosy 155g Textil pentru suprafete vitrate cu aspect cosy