Antalisawards | Regulament 2023
16647
page-template-default,page,page-id-16647,qode-quick-links-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Regulament „Antalis Comics, ediția 2023”

 1. Concursul și organizatorul

1.1. „Antalis Comics”, ediția 2023, este o competiție de creație grafică desfășurată în cadrul concursului „Antalis Awards – Clar pentru Tipar”.

1.2. Concursul este organizat de „Antalis S.A.”, societate comercială înregistrată cu nr. J/40/4358/1998, cu sediul în Str. Matei Basarab nr. 20 A, Sector 3, București, 030674,  info.ro@antalis.com, telefon 0213 01 18 21/22/23.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba/modifica formatul și/sau conceptul concursului ori de câte ori consideră necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunțând însă publicul/participanții în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace de informare.

1.4. Organizatorul concursului este operator de date cu caracter personal.

1.5. Conform cerințelor Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanții la promoție.

Furnizarea următoarelor date este necesară bunei desfășurării a concursului și pentru înregistrarea participanților: nume, prenume, denumire, CNP, CUI, date C.I., adresă, sediu, număr de telefon, adresă e-mail.

1.6. Datele personale ale Participanților vor fi stocate pană la momentul încheierii concursului.

1.7. Prezentul concept și format al concursului reprezintă obiect al dreptului de autor al Organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

 

 1. Tema concursului

2.1. Tema concursului este „A.I. în viața de zi cu zi” (cu varianta în limba engleză „A.I. Day by Day”) reprezentată în benzi desenate.

 

 1. Perioada de înscriere, jurizarea și gala de premiere

3.1. Perioada de înscriere a lucrărilor este 3 iulie 2023 – 29 septembrie 2023 (data limită a primirii lucrării de către organizator).

3.2. Jurizarea lucrărilor înscrise va avea loc până pe 10 octombrie 2023, ora 12:00 (ziua).

3.3. Anunțarea câștigătorilor și gala de premiere va avea loc în perioada 20 octombrie – 31 octombrie 2023, iar locul, data și ora vor fi anunțate de către Organizator pe site-ul https://www.antalisawards.ro/.

 

 1. Criterii de eligibilitate

4.1. Pot înscrie lucrări persoanele fizice cu vârsta de peste 16 ani, indiferent de cetățenie.

4.2. Concursul se adresează atât graficienilor profesioniști, cât și amatorilor.

4.3. Înscrierea lucrărilor se face exclusiv electronic, pe platforma www.antalisawards.ro/.

4.4. Un autor sau o echipă (grafician și scenarist) pot înscrie o singură lucrare în concurs. Înscrierea mai multor lucrări de către același autor sau echipă va conduce la excluderea din concurs.

4.5. Pot participa la concurs doar acei candidați care prezintă proiectul de participare în conformitate cu regulile stabilite în Regulament.

4.6. Sunt eligibile doar acele lucrări care nu au fost făcute publice sub nicio formă și în niciun loc, inclusiv televiziune, presă, internet sau galerii. De asemenea, sunt eligibile doar acele proiecte care nu au fost depuse într-o altă competiție sau prezentate la alte evenimente spectacol.

4.7. Participarea la concurs este gratuită și voluntară.

4.8. Participarea la concurs a participanților atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve a prezentului Regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de către participanți.

4.9. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate Organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

4.10. Participarea la concursul „Antalis Comics, ediția 2023” implică acceptarea necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia și câștigătorii să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către Organizator fără niciun fel de pretenții din partea participanților și câștigătorilor.

4.11. Autorii sau echipele ale căror lucrări au fost declarate câștigătoare de către juriu au obligația să trimită către Organizator creațiile originale în format fizic (hârtie) sau ca fișier digital, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare.

Creațiile în format fizic vor fi expediate la adresa: Antalis S.A., Str. Matei Basarab nr. 20 A, Sector 3, București 030674, cu mențiunea „Pentru concursul Antalis Comics, ediția 2023”. Expedierea se va realiza prin curier, iar costurile de transport vor fi suportate de către concurent.

Creațiile în format digital vor fi trimise către Organizator pe adresa de mail info.ro@antalis.com.

4.12. Lucrările realizate parțial sau integral cu ajutorul programelor generatoare de artă bazate pe inteligență artificială sunt considerate neeligibile, și, prin urmare, vor fi eliminate din concurs.

 

 1. Premii: premiile juriului

5.1. Lucrările vor fi jurizate în două categorii de vârstă: 16-25 ani, respectiv peste 25 ani. Juriul va acorda un premiu pentru cea mai bună lucrare a fiecărei categorii.

5.2. Pentru categoria de vârstă peste 25 de ani, cea mai bună lucrare va fi premiată de juriu cu un premiu în valoare de 1.000 euro.

5.3. Pentru categoria de vârstă 16-25 de ani, cea mai bună lucrare va fi premiată de juriu cu un premiu în valoare de 500 euro.

5.4. Premiile vor fi acordate persoanelor care au înscris oficial lucrarările în concurs, indiferent de numărul membrilor echipei.

5.5. Decizia juriului este definitivă.

 

 1. Componența juriului

6.1. Juriul este format din:

– Adrian Barbu – autor de benzi desenate

– Ciprian Isac – cofondator Atelierul de Grafică

– Octav Ungureanu – ilustrator și autor de benzi desenate

– Radu Mihai – coordonator proiecte media

– Victor Drujiniu – artist de benzi desenate

 

 1. Specificații tehnice pentru lucrări

7.1. O lucrare trebuie să includă minimum trei (3) pagini și maximum opt (8) pagini;

7.2. Cel mult o (1) pagină poate conține un (1) singur cadru cu ilustrații (splash page), iar restul paginilor trebuie să conțină minimum trei (3) casete cu ilustrații.

7.3. Dimensiunea unui pagini este A3 (297 X 420 mm). Toate paginile trebuie să aibă aceleași dimensiuni;

7.4. Formatul trebuie să fie vertical. Toate paginile trebuie să aibă aceeași orientare, verticală;

7.5. Ilustrația poate fi alb-negru sau color;

7.6. Tehnica de lucru este la alegerea ilustratorului. Din motive de reproductibilitate a ilustrației pe hârtie, vă recomandăm să executați desenul de bază în tuș sau cerneală neagră;

7.7. Paginile trebuie să fie numerotate în succesiunea poveștii și pe prima pagină în partea dreapta-jos va fi notat numele autorului sau numele componenților echipei (grafician și scenarist). În cazul unei echipe se va specifica funcția fiecăruia (grafician sau scenarist);

7.8. Toate textele incluse în banda desenată (descrieri, dialoguri etc.) trebuie să fie în limba engleză;

7.9. Lucrarea va avea atașat un fișier cu datele de contact ale autorului/echipei (numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail), precum și de o scurtă prezentarea a autorului/membrilor echipei, în format MS Word sau PDF, care va conține ocupația și performanțele profesionale;

7.10. Lucrarea va fi expediată către organizatorul concursului în format exclusiv digital, ca fișier PDF (calitate grafică) sau TIF (RGB/Grey scale, 300 dpi, compresie LZW);

7.11. Lucările vor fi înscrise și încărcate exclusiv pe platforma https://www.antalisawards.ro

7.12. Termenul limită de înscriere a lucrărilor pe platforma online este 29 septembrie 2023, ora 12:00 (ziua).

 

 1. Criteriile de jurizare

8.1. Membrii juriului vor aprecia lucrările înscrise după un set de criterii bazat pe următoarele atribute (ierarhizate în ordinea importanței lor):

– Calitatea graficii si compoziția paginii;

– Respectarea temei (încadrarea lucrării în tema concursului);

– Consistența scenariului (cât de bine transmite acțiunea).

 

 1. Taxe și impozite. Acordarea premiilor

9.1. Câștigătorii vor fi contactați de reprezentanții Antalis S.A., în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la stabilirea câștigătorilor, pentru a primi toate detaliile necesare validării premiilor.

9.2. Premiile acordate în cadrul prezentului concurs intitulat „Antalis Comics, ediția 2023”, sunt purtătoare de impozite și taxe în condițiile stabilite de Codul fiscal al României sau în condițiile stabilite în Convențiile pentru evitarea dublei impuneri semnate între România și terțe state, în cazul câștigătorilor cetațeni beneficiari ai unei duble cetațenii, dintre care una este cetățenia română.

9.3. Organizatorul concursului intitulat „Antalis Comics, ediția 2023”, este obligat să rețină la sursă și să vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al României și Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri menționate la art. 9.2..

9.4. Organizatorul este obligat să comunice în scris, fiecărui câștigător, dacă este cazul, odată cu înmânarea premiului, în mod explicit calculul impozitării la care a fost supus premiul acordat, documentul de calcul fiind înmânat personal sau prin scrisoare recomandată câștigătorului.

9.5. În cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obținute de către câștigătorii concursului intitulat „Antalis Comics, ediția 2023”, calculul și reținerea la sursă a acestora de către organizator urmează regimul procedural prevăzut de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală ale României.

9.6. Câștigătorii premiilor vor semna în original un Proces Verbal de intrare în posesia premiului și vor completa CNP, precum si un număr de telefon în scopul declarării de către Organizator a premiului acordat în Declarația 205 care se depune în anul următor desfășurării concursului.

9.7. Premiile în bani vor fi virate în contul transmis de către câștigător în termen de 30 de zile de la data comunicării datelor personale și validării premiului.

 

 1. Dreptul de contestație

10.1. Participanții înregistrați la concursul intitulat „Antalis Comics, ediția 2023” pot exercita un drept de contestație referitor la desemnarea câștigătorului, în termen de 24 ore, după desemnarea câștigătorului, prin înregistrarea contestației la adresa de mail pusă la dispoziție de către Organizator pentru concurs, respectiv info.ro@antalis.com împreună cu datele de contact (adresa, nume și prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente).

10.2. Contestația înregistrată în termenul prevăzut la art. 10.1., se judecă de către o comisie desemnată de către Organizator, în termen de maximum 72 de ore de la înregistrarea acesteia, rezultatul deliberării fiind publicat pe pagina antalisawards.ro, precum și transmis prin e-mail.

10.3. În cazul în care rezultatul deliberării este de natură să ducă la nevalidarea unui câștigător și să confere premiul altuia, acesta va fi contactat în urma deliberării.

10.4. În cazul admiterii contestației, se invalidează câștigătorul și se continuă concursul, din punctul în care acesta a fost întrerupt ca urmare a desemnării câștigătorului invalidat.

10.5. În cazul în care petentul nu este mulțumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare a contestației, acesta se poate adresa instanțelor judecătorești competente din România, respectiv de la sediul Antalis S.A..

 

 1. Drepturi de autor

11.1. Autorii lucrărilor înscrise în concursul „Antalis Comics, ediția 2023” sunt de acord să cedeze drepturile de utilizare ale operelor lor către Antalis România, în scopul exclusiv de comunicare și promovare, prin diferite instrumente și canale media.

11.2. Autorii sau echipele care participă la concurs sunt de acord să cedeze drepturile de utilizare pentru lucrările înscrise oricăror entități Antalis din alte țări, în scopul promovării unor competiții creative similare.

11.3. Autorii sunt de acord să cedeze drepturile de autor conform art. 11 al regulamentului de față, însă au dreptul de a folosi lucrarea în continuare numai după încheierea concursului.

 

 1. Parteneri

12.1 Concursului este organizat în parteneriat cu Poligrafia, Print Romania, Printman, Revista Comics, Asociația Graphic Front, Asociația Graphic Front și Ground Zero și cu suportul biroului de creație Atelierul de Grafică, București.

 

 1. Dispoziții finale

13.1. Angajații Antalis S.A., membrii juriului și partenerii concursului, precum și afinii acestora, nu pot înscrie lucrări în concurs.

13.2. Participantul își asumă responsabilitatea deplină și exclusivă pentru cererile adresate Organizatorului/coordonatorului Concursului în legătură cu orice reclamație ce vizează proiectul participant.

13.3. Participantul este deplin răspunzător cu privire la originalitatea proiectului înscris în concurs, acesta suportând orice cost de soluționare a diferendelor născute între participanți și terțe părți cu privire la încălcarea drepturilor terților asupra proiectelor înscrise și a oricăror drepturi în legătură cu aplicarea Concursului.

13.4. Participantul răspunde în mod exclusiv pentru orice prejudiciu la care terțele părți au dreptul ca urmare a unei hotărâri judecătorești, arbitrale, tranzacție, mediere, inclusiv dobânzi, penalități și orice alte costuri sau despăgubiri, inclusiv cheltuieli de judecată, arbitraj sau decontare. În cazul în care oricare din sumele reprezentând prejudiciu au fost achitate de către Organizator/coordonator, acesta păstrează dreptul de regres împotriva participantului responsabil de cauzarea prejudiciului.

13.5. Proiectele depuse nu vor fi returnate Participanților.

13.6. Organizatorul are dreptul de a exclude din concurs:

– Participantul ale cărui acțiuni sunt contrare legii, ordinii publice și bunelor moravuri;

– Proiectul are un conținut vulgar, ofensiv sau asimilat acestora;

– Proiectul încalcă normele legale și de conduită socială;

– Proiectul încalcă drepturile unor terțe părți cu privire la dreptul de autor, dreptul la imagine sau orice alte drepturi personale ale terților;

– Proiectul este contrar prevederilor acestui Regulament.

13.7. Organizatorul poate întrerupe derularea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acestuia, în următoarele situații:

– Organizatorul a fost sancționat pentru desfășurarea concursului sau i s-a interzis continuarea acestuia;

– Există indicii că desfășurarea concursului este sabotată;

– Intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfășurarea concursurilor de genul celui desfășurat de către Organizator sau care stabilește sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului sau deținătorii postului de radio care difuzează concursul;

– În caz de forță majoră dovedită cu înscrisuri emise de către autoritățile competente teritorial pentru sediul social al Organizatorului.

13.8. Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă. Orice întrerupere a concursului va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru concurs.

13.9. Regulamentul de participare poate fi modificat de Organizator pe parcursul derulării concursului, sub rezerva publicității acestor modificări, în termen de maximum 24 ore de la producerea acestora, efectuată în aceleași condiții de publicitate ca și pentru prezentul Regulament.

13.10. Publicitatea prezentului Regulament se realizează pe pagina de internet https://www.antalisawards.ro/ și prin punerea sa la dispoziția oricărei persoane interesate la sediul Organizatorului.

13.11. Prin înscrierea la concursul „Antalis Comis, ediția 2023”, participanții își dau acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acesta garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților înscriși la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizată, care în conformitate cu prevederile Regulamentul General pentru protecția datelor (GDPR) are următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de ștergere, dreptul la restricționare a procesării, dreptul la portabilitatea datelor.

13.12. Participanții înscriși la concurs au dreptul de a obține din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune în orice moment, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare. Participanții înscriși au dreptul să solicite, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului ștergerea sau actualizarea datelor personale.

13.13. Prin participarea la concursul „Antalis Comis, ediția 2023”, concurenții își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să fie folosite de organizator, în viitor, pentru a transmite prin poștă, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informații despre noi promoții ale organizatorului, mesaje publicitare și de marketing, fără alte obligații din partea acestuia.