Antalisawards | Regulament 2022
16186
page-template-default,page,page-id-16186,qode-quick-links-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Regulament

Regulament Antalis Superheroes Comics, ediția 2022

1 Concursul și organizatorul

1.1 „Antalis Superheroes Comics”, ediția 2022, este o competiție de creație grafică desfășurată în cadrul concursului „Clar pentru Tipar”.

1.2 Concursul este organizat de „Antalis S.A.”, societate comercială înregistrată cu nr. J/40/4358/1998, cu sediul în Str. Matei Basarab nr. 20 A, Sector 3, București, 030674,  info.ro@antalis.com, telefon 021.301.18.21/22/23/.

1.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba/modifica formatul și/sau conceptul concursului ori de câte ori consideră necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunțând însă publicul/participanții în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace de informare.

1.4 Organizatorul concursului este operator de date cu caracter personal.

1.5 Conform cerințelor Regulamentului privind prelucrrea datelor cu caracter personal (GDPR) Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanții la promoție.

Furnizarea următoarelor date este necesară în scopul desfășurării concursului și pentru a procesa înregistrarea participanților (nume, prenume, denumire, CNP, CUI, date C.I., adresă, sediu, număr de telefon, adresă e-mail).

1.6 Furnizarea acestor date reprezintă o cerință necesară pentru desfășurarea concursului.

1.7 Datele personale ale Participanților vor fi stocate pană la momentul încheierii concursului.

1.8 Prezentul concept și format al concursului reprezintă obiect al dreptului de autor al Organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

 

2 Tema concursului

2.1 Tema concursului sunt „supereroii” de benzi desenate.

 

3 Perioada de înscriere, jurizarea și gala de premiere

3.1 Perioada de înscriere a lucrărilor este 20 august 2022 – 31 octombrie 2022 (data limită a primirii lucrării de către organizator).

3.2 Jurizarea lucrărilor înscrise va avea loc până pe 15 noiembrie 2022.

3.3 Anunțarea câștigătorilor și gala de premiere va avea loc pe data de 20 noiembrie 2022.

 

4 Criterii de eligibilitate

4.1 Pot înscrie lucrări persoanelor fizice cu vârsta de peste 16 ani și cetățenia română.

4.2 Concursul se adresează atât graficienilor profesioniști, cât și amatorilor.

4.3 Înscrierea lucrărilor se face exclusiv electronic, pe platforma www.antalisawards.ro/.

4.4 Un autor sau o echipă (grafician și scenarist) pot înscrie o singură lucrare în concurs. Înscrierea mai multor lucrări de către același autor sau echipă va conduce la excluderea din concurs.

4.5 Pot participa la concurs doar acei candidați care prezintă proiectul de participare în conformitate cu regulile stabilite în Regulament.

4.6 Sunt eligibile doar acele lucrări care nu au fost făcute publice sub nicio formă și în niciun loc, inclusiv televiziune, presă, internet sau galerii. De asemenea, sunt eligibile doar acele proiecte care nu au fost depuse într-o altă competiție sau prezentate la alte evenimente spectacol.

4.7 Participarea la concurs este gratuită și voluntară.

4.8 Participarea la concurs a participanților atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve a prezentului Regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de către participanți.

4.9 În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate Organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

4.10 Participarea la „Antalis Superheroes Comics”, ediția 2022, implică acceptarea necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia și câștigătorii să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către Organizator fără niciun fel de pretenții din partea participanților și câștigătorilor.

4.11 Dacă lucrarea declarată câștigătoare a fost desenată pe un suport fizic (hârtie sau carton), respectând specificațiile menționate în acest regulament la Cap. 7. autorul va expedia originalul către Organizator în termen de 5 (cinci) zile, la adresa: Antalis S.A., Str. Matei Basarab nr. 20 A, Sector 3, București 030674, cu mențiunea „Pentru concursul Antalis Superheroes Comics 2022”. Expedierea se va realiza prin curier, iar costurile de transport fi suportate de către Organizator.

Dacă lucrarea câștigătoare a fost desenată direct pe un dispozitiv electronic (computer, tabletă etc.), autorul va transmite originalul pe cale electronică către Organizator, sub formă de fișiere TIF, respectând specificațiile din Cap. 7 al acestui Regulament. Fișierele TIF vor fi expediate ca arhivă electronică prin intermediul unei platforme de tipul wetransfer.com la adresa de email contact@antalisawards.ro

 

5 Premii: premiul juriului și premiul publicului

5.1 Cea mai bună lucrare va fi premiată de juriu cu un premiu în valoare de 1.500 euro.

5.2 Premiul publlicului, în valoare de 500 euro, va fi decis în urma votării online a lucrărilor înscrise, afișate pe pagina concursului de pe platforma Facebook, în perioada 15 octombrie- 31 octombrie 2022.

5.3 Decizia juriului este definitivă.

 

6 Componența juriului

6.1 Juriul este format din:

– Ovidiu Stanciu, artist vizual și ilustrator de storyboard-uri

– Șerban Andreescu, ilustrator și autor de benzi desenate;

– Radu Mihai, regizor producție film

– Alina Penciu, reprezentant al organizatorului,

– Paul Grădinaru, ilustrator.

 

7 Specificații tehnice pentru lucrări

7.1 O lucrare trebuie să includă minim șase (6) pagini;

7.2 O pagină trebuie să conțină minim trei (3) casete cu ilustrații.

7.3 Dimensiunea unui pagini este A3 (297 x 420). Toate paginile trebuie să aibă aceleași dimensiuni;

7.4 Formatul trebuie să fie vertical. Toate paginile trebuie să aibă aceeași orientare, verticală;

7.5 Ilustrația poate fi alb-negru sau color;

7.6 Tehnica de lucru este la alegerea ilustratorului. Din motive de reproductibilitate a ilustrației pe hârtie, vă recomandăm să executați desenul de bază în tuș sau cerneală neagră;

7.7 Paginile trebuie să fie numerotate în succesiunea poveștii și vor conține în partea dreapta-jos numele autorului sau componenților echipei (grafician și scenarist). În cazul unei echipe se va specifica funcția fiecăruia (grafician sau scenarist);

7.8 Toate textele incluse în banda desenată (descrieri, dialoguri etc.) trebuie să fie în limba engleză;

7.9 Lucrarea va avea atașat un fișier cu datele de contact ale autorului/echipei (numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail), precum și de o scurtă prezentarea a autorului/membrilor echipei, în format MS Word sau PDF, care va conține ocupația și performanțele profesionale;

7.10 Lucrarea va fi expediată către organizatorul concursului în format exclusiv digital, ca fișier PDF (calitate grafică) sau TIF (RGB/Grey scale, 300 dpi, compresie LZW);

7.11 Lucările vor fi înscrise și încărcate exclusiv pe platforma https://www.antalisawards.ro

7.12 Termenul limită de înscriere a lucrărilor pe platforma online este 31 octombrie 2022, ora 23:00.

 

8 Criteriile de jurizare

8.1 Membrii juriului vor aprecia lucrările înscrise după un set de criterii bazat pe următoarele atribute (ierarhizate în ordinea importanței lor):

– Calitatea graficii si compozitia paginii;

– Ideea;

– Consistența scenariului (cât de bine transmite acțiunea).

8.2 Premiului publicului va fi acordat în urma numărului de „like-uri” primite pe pagina de Facebook a concursului. „Like-urile” obținute de pe conturi fictive/false vor fi scăzute din totalul obținut.

 

9 Taxe si impozite. Acordarea premiilor

9.1 Câștigătorii vor fi contactați de reprezentanții Antalis S.A., în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data câștigării concursului, pentru a primi toate detaliile necesare validării premiilor.

9.2 Premiile acordate în cadrul prezentului concurs intitulat „Antalis Superheroes Comics”, ediția 2022, sunt purtătoare de impozite și taxe în condițiile stabilite de Codul fiscal al României sau în condițiile stabilite în Convențiile pentru evitarea dublei impuneri semnate între România și terțe state, în cazul câștigătorilor cetațeni beneficiari ai unei duble cetațenii, dintre care una este cetățenia română.

9.3 Organizatorul concursului intitulat „Antalis Superheroes Comics”, ediția 2022, este obligat să rețină la sursă și să vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al României și Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri menționate la art. 9.2.

9.4 Organizatorul este obligat să comunice în scris, fiecărui câștigător, dacă este cazul, odată cu înmânarea premiului, în mod explicit calculul impozitării la care a fost supus premiul acordat, documentul de calcul fiind înmânat personal sau prin scrisoare recomandată câștigătorului.

9.5 În cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obținute de către câștigătorii concursului intitulat „Antalis Superheroes Comics”, ediția 2022, calculul și reținerea la sursă a acestora de către organizator urmează regimul procedural prevăzut de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală ale României.

9.6 Câștigătorii premiilor vor semna în original un Proces Verbal de intrare în posesia premiului și vor completa CNP, precum si un număr de telefon în scopul declarării de către Organizator a premiului acordat în Declarația 205 care se depune în anul următor desfășurării concursului.

9.7 Premiile în bani vor fi virate în contul transmis de către câștigător în termen de 30 de zile de la data comunicării datelor personale și validării premiului.

 

10 Dreptul de contestație

10.1 Participanții înregistrați la concursul intitulat „Antalis Superheroes Comics”, ediția 2022, pot exercita un drept de contestație referitor la desemnarea câștigătorului, în termen de 24 ore, după desemnarea câștigătorului, prin înregistrarea contestației la adresa de mail pusă la dispoziție de către Organizator pentru concurs, respectiv info.ro@antalis.com împreună cu datele de contact (adresa, nume și prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente).

10.2 Contestația înregistrată în termenul prevăzut la art. 10.1, se judecă de către o comisie desemnată de către Organizator, în termen de maximum 72 de ore de la înregistrarea acesteia, rezultatul deliberării fiind publicat pe pagina antalisawards.ro, precum și transmis prin e-mail.

10.3 În cazul în care rezultatul deliberării este de natură să ducă la nevalidarea unui câștigător și să confere premiul altuia, acesta va fi contactat în urma deliberării.

10.4 În cazul admiterii contestației, se invalidează câștigătorul și se continua concursul, din punctul în care acesta a fost întrerupt ca urmare a desemnării câștigătorului invalidat.

10.5 În cazul în care petentul nu este mulțumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare  a contestației, acesta se poate adresa instanțelor judecătorești competente din România, respectiv de la sediul Antalis S.A

 

11 Drepturi de autor

11.1 Lucrarea câștigătoare va fi publicată de Organizaror în calendarul Antalis România pentru anul 2023, autorul sau echipa cedând drepturile de autor pentru această lucrare.

11.2 Lucrările înscrise în concurs vor fi publicate într-un catalog Antalis (oricare din filialele detinute de Antalis International) drept pentru care participanții vor ceda drepturile de autor pentru această lucrare.

11.3 Autorii sau echipele care participă la concurs sunt de acord să cedeze drepturile de autor pentru lucrările înscrise entităților Antalis din alte țări în scopul promovării unor competiții creative similare.

 

12  Parteneri

12.1 Concursului este organizat în parteneriat cu Printman, cu suportul biroului de creație Rhythm & Brands.

 

13 Dispoziții finale

13.1 Angajații Antalis S.A., membrii juriului și partenerii concursului, precum și afinii acestora, nu pot înscrie lucrări în concurs.

13.2 Participantul își asumă responsabilitatea deplină și exclusivă pentru cererile adresate Organizatorului/coordonatorului Concursului în legătură cu orice reclamație ce vizează proiectul participant.

13.3 Participantul este deplin răspunzător cu privire la originalitatea proiectului înscris în concurs, acesta suportând orice cost de soluționare a diferendelor născute între participanți și terțe părți cu privire la încălcarea drepturilor terților asupra proiectelor înscrise și a oricăror drepturi în legătură cu aplicarea Concursului.

13.4 Participantul răspunde în mod exclusiv pentru orice prejudiciu la care terțele părți au dreptul ca urmare a unei hotărâri judecătorești, arbitrale, tranzacție, mediere, inclusiv dobânzi, penalități și orice alte costuri sau despăgubiri, inclusiv cheltuieli de judecată, arbitraj sau decontare. În cazul în care oricare din sumele reprezentând prejudiciu au fost achitate de către Organizator/coordonator, acesta păstrează dreptul de regres împotriva participantului responsabil de cauzarea prejudiciului.

13.5 Proiectele depuse nu vor fi returnate Participanților.

13.6 Organizatorul are dreptul de a exclude din concurs:

– Participantul ale cărui acțiuni sunt contrare legii, ordinii publice și bunelor moravuri;

– Proiectul are un conținut vulgar, ofensiv sau asimilat acestora;

– Proiectul încalcă normele legale și de conduită socială;

– Proiectul încalcă drepturile unor terțe părți cu privire la dreptul de autor, dreptul la imagine sau orce alte drepturi personale ale terților;

– Proiectul este contrar prevederilor acestui Regulament.

13.7 Organizatorul poate întrerupe derularea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acestuia, în următoarele situații:

– Organizatorul a fost sancționat pentru desfășurarea concursului sau i s-a interzis continuarea acestuia;

– Există indicii că desfășurarea concursului este sabotată;

– Intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfășurarea concursurilor de genul celui desfășurat de către Organizator sau care stabilește sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului sau deținătorii postului de radio care difuzează concursul;

– În caz de forța majora dovedită cu înscrisuri emise de către autoritățile competente teritorial pentru sediul social al Organizatorului.

13.8 Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă. Orice întrerupere a concursului va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru concurs.

13.9 Regulamentul de participare poate fi modificat de Organizator pe parcursul derulării concursului, sub rezerva publicității acestor modificări, în termen de maximum 24 ore de la producerea acestora, efectuată în aceleași condiții de publicitate ca si pentru prezentul Regulament.

13.10 Publicitatea prezentului Regulament se realizează pe pagina de internet antalis.ro. și prin punerea sa la dispoziția oricărei persoane interesate la sediul Organizatorului.

13.11 Prin înscrierea la concursul „Antalis Superheroes Comics”, ediția 2022, participanții își dau acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre în baza de date a Organizatorului. Acesta garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților înscriși la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizată, care în conformitate cu prevederile Regulamentul General pentru protecția datelor (GDPR) are următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de ștergere, dreptul la restricționare a procesării, dreptul la portabilitatea datelor.

13.12 Participanții înscriși la concurs au dreptul de a obține din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune în orice moment, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare. Participanții înscriși au dreptul să solicite, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului ștergerea sau actualizarea datelor personale.

13.13 Prin participarea la concursul „Antalis Superheroes Comics”, ediția 2022, concurenții își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să fie folosite de organizator, în viitor, pentru a transmite prin poștă, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informații despre noi promoții ale organizatorului, mesaje publicitare și de marketing, fără alte obligații din partea acestuia.